БДЖ ЕАД разполага с планински и морски почивно-възстановителни центрове и почивно-възстановителен център в курортното селище Кюстендил. В тях могат да почиват служители на Холдинг БДЖ ЕАД и ДП НКЖИ. Външни на железницата лица също могат да ползват почивните бази на Холдинг БДЖ ЕАД, при условие, че има свободен капацитет от стаи. В почивните бази се провеждат много мероприятия съвещания, семинари, обучения и др. Планинските почивни станции приемат почиващи за 6 дни от понеделник вечерта до неделя на обяд, като при свободен капацитет се приемат заявки и за събота и неделя. При свободен капацитет в почивно-възстановителните центрове могат да се организират работни срещи и семинари от фирми, фондации и др. След получаване на съгласие за ползване на базите, престоят се заплаща на място, като се издава данъчна фактура.

  • 1